10. GENERACIJA PROJEKTA ’’BKŠ’’

Možemo biti ponosni na polaznike 10. generacije projekta ’’Besplatna Karate Škola’’, koji su na prvoj za njih veoma važnoj proveri pokazali da su savladali predviđeno gradivo i da mogu nastaviti sa daljom pripremom za završnu priredbu. Uprava kluba čestita svim polaznicima na uspešno i zasluženo osvojenom zvanju 7 kyu (beli pojas).