O nama

Borilački sportovi su stari koliko i ljudski konflikti, ili drugim rečima, koliko i ljudsko društvo.Uticaj društva u određenom geografskom području i vremenskom periodu je menjao cilj i praktičnu primenu borilačkih veština. Karateom se više ne bavi samo onaj čiji je jedini cilj živeti u karate duhu i za karate, već svi oni koji žele da se bave sportom da bi živeli kvalitetnije i bolje.

Na početku karate sporta, dominirao je oblik takmičenja koji je favorizovao izvorne filozofsko-borilačke principe. Princip po kome je trebalo, jednim udarcem onesposobiti protivnika. Kasnijim unapređenjem sudijskih pravila, izmenio se i ovaj princip. Ne samo princip pod kojim se vodila borba, već i način na koji se odvijala sama sportska borba. Po prvobitnim pravilima, borba se odvijala do jednog celog poena ( IPON ), gde su takmičari težili da zadaju jedan udarac koji je morao ispunjavati propisane kriterijume. Taj udarac morao je biti brzo izveden i snažan, ujedno i kontrolisan. Promenom sudijskih pravila, vremensko trajanje borbe je ostalo isto, ali se promenilo bodovanje. U sportskoj borbi je trebalo osvojiti šest poena ( tri IPON-a ), a poslednjom izmenom potrebno je napraviti razliku od osam poena, da bi se borba završila pre isteka vremena. Promenom načina bodovanja, promenio se i način odvijanja same sportske borbe, kao i način izvođenja tehnika.Takmičari su počeli da koriste više stavove, slobodnije kretanje, a samim tim izvođenje udaraca postalo znatno brže.

U karate sportu u dominatnoj meri su prisutni pokreti eksplozivne snage.

Eksplozivnu snagu možemo definisati kao sposobnost ulaganja maksimalne energije u izvođenju jednog pokreta za što kraće vreme. Eksplozivna snaga se ispoljava u svim pokretima u kojima celo telo ili njegovi delovi, produžavaju svoje pokrete usled dobijenog impulsa, odnosno početnog ubrzanja. S obzirom da je koeficijent naslednosti ove sposobnosti oko 80, sa razvojem kvaliteta u tom pravcu treba otpočeti što ranije. Eksplozivna snaga je veoma bliska brzinskoj snazi, s tom razlikom što se pod eksplozivnom snagom podrazumeva sposobnost nervno-mišićnog sistema da u najkraćem vremenu ispolji što veću količinu snagu. Pod brzinskom snagom podrazumevamo sposobnost nervno-mišićnog sistema da se savladaju relativno mali otpori visoko brzinskim kontrakcijama. Možemo je definisati kao brzina izvršenja rada u jedinici vremena. Brzinska snaga dolazi do izražaja u izvođenju nožnih tehnika. Bez obzira na činjenicu koja ukazuje da je snaga vrlo važan faktor brzine, ispoljena brzina i snaga stoje u obrnutoj srazmeri. Što su otpori veći, manja je brzina izvođenja i obrnuto. Eksplozivna snaga se ispoljava u pokretima kada radnoj kontrakciji predhodi iztezanje aktuelne mišićne grupe. Njeeno ispoljavanje zavisi od optimalnog odnosa apsolutne snage, veličine i vrste spoljnjeg otpora, režima rada mišića, funkcionalnog stanja nervno-mišićnog aparata i nivoa treniranosti. Pod apsolutnom snagom podrazumeva se snaga koju nervno-mišićni sistem ispolji pri maksimalnoj mišićnoj kontrakciji u izometrijskom režimu, bez ograničenja veličine opterećenja i vremena. Apsolutna snaga je povezana sa eksplozivnom snagom samo u slučajevima kada treba savladati određeni spoljni otpor.

Za izvođenje karate udaraca, potrebno je razviti mišićnu muskulaturu celog tela. Izvođenje udaraca i blokova rukama, zahteva jačanje pregibača i opružača ruku, kao i fiksatora ramena, mišića podlakta, mišića za jačanje trbušno-karličnog pojasa, mišića leđa i bočnih strana tela. Za izvođenje nožnih udaraca, kao i kretanja, potrebno je jačati mišiće nogu i stopala.

Mnogi koji budu čitali ovaj tekst, zapitaće se: Čemu ovakav uvod?

Da bi napisali nešto o nama, trebamo prvo da istaknemo šta je to što nas čini drugačijim i izdvaja nas od drugih, koje su to naše prednosti, kao i naše gledište na karate sport!?

Klub je počeo sa radom 01. februara 2001. godine. Prvom treningu je prisustvovalo 40-ro dece, koja su bila zainteresovana za ovaj sport. Na prvom roditeljskom sastanku, istakli smo da je zadatak kluba razvoj, unapređenje i afirmacija karate sporta. Akcenat u radu posebno stavljamo na razvoj motoričkih sposobnosti kod dece, jer od razvoja tih sposobnosti, direktno zavisi i njihova konkuretnost na takmičenjima.

Moramo istaći da su naša deca bila učesnici na revijalnom delu svetskog prvenstva 2010 godine.Pomagali smo, a  i dalje to činimo, decu sa specijalnim potrebama.

Kako se deca odlučuju za aktivno bavljenje sportom, prvenstveno zbog druženja i poznastava, a ne zbog takmičarskih rezultata, rad u klubu je koncipiran na radu sa decom koji pripadaju istoj generaciji. Imamo veliko iskustvo u radu sa najmlađima.